Tarieven

Advies

Voor een eenvoudig advies is de financiële tussenkomst minimaal of te verwaarlozen.

Behandeling van uw dossier

Bij de behandeling van een dossier kan vooraf een afspraak gemaakt worden omtrent de kostprijs. We bespreken dan of we zullen werken op basis van uurloon of op basis van een forfait.

Invorderingsdossiers

Bij invorderingsdossiers betaalt de tegenpartij onze kosten en ereloon. Behalve in dossiers waarin de tegenpartij insolvabel of failliet is; in dat geval wordt een minimumforfait aangerekend.